Åpningstider

Senja Lab tar i mot prøver for analyse hele uken, fra Mandag til Fredag.
For prøver som er startet fortsetter arbeidet med analysene også på Lørdager og Søndager.

Våre kontortider er:  Mandag-Fredag 0830-1530.

Sommertid (perioden 15. mai – 9. august) er kontortiden 0830-1500

INNLEVERING AV PRØVER:

Oppsett av analyser krever forberedelser. For enkelte analyser er det også nødvendig produsere nødvendige reagenser. For å forsikre at vi rekker å sette opp prøvene samme dag er det viktig at fristene overholdes.

Skulle disse være upassende, ta kontakt. Kanskje vi kan gjøre forberedelsene i forkant av prøvemottaket.

Prøver levert etter frist risikerer å bli satt opp på første virkedag, om ikke annet er særskilt avtalt.

FRISTER:

Vannprøver: Innen kl 14:00 (Mandag-Torsdag)
Næringsmidler: Innen kl 12:00 (Mandag-Torsdag)
Fredag: Om morgenen, uansett type prøve

Husk at alle prøver som blir levert inn til oss, må ha med signerte følgesedler.

Bruk gjerne et av våre skjemaer.

LOKALITET: