Senja Lab er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025.
Akkrediteringen omfatter en rekke mikrobiologiske analyser.

Se Akkrediteringsomfang