Om oss

Senja Lab er et interkommunalt samarbeidstiltak som yter tjenester innen laboratorieanalyse og innen miljørettet helsevern. Kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy har stått bak tiltaket helt siden starten i 1983. Kommuner, fylke og statsorganer, næringsliv og privatpersoner i hele Midt-Tromsregionen benytter våre tjenester.

 

Kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy

 

For alle som produserer mat gjelder det krav om internkontroll med produksjonen. De færreste produsenter har eget laboratorium til sine undersøkelser. Alle kan få gjort det hos Senja Lab.

Laboratoriet tilbyr også rådgivning innen kvalitetssikring og internkontroll (”IK-mat”) til matvarebedrifter og vannverk.

Ved Senja Lab legger vi stor vekt på nærhet og service. Vi ønsker å kjenne våre oppdragsgivere, og vil at de skal kjenne oss. Vi tilbyr uttak og henting av prøver, samt rådgivende besøk.