Informasjon vedr.
Corona-situasjonen

 

Senja Lab holder i utgangspunktet åpent for analysering av prøver som vanlig, men de strenge nasjonale tiltakene mot COVID-19 vil også påvirke vår drift.

Vi ber om at alle våre kunder tenker gjennom smitteveier og hvordan man kan redusere risiko for kontaminering av prøver, utstyr, klær, overflater som dører, benker o.l. Håndhygiene er helt sentralt i denne vurderingen.


Laboratoriet innfører noen tiltak:

 • Vi ber om at prøve emballasje håndteres med tanke på smitterisiko, bruk hansker og tørk gjerne av med antibac-serviett før prøvelevering.
 • Prøvelevering skjer gjennom minimal kontakt med personalet. Det står kurver innenfor døra der prøver til analyse legges.
 • Vær ekstra flinke med følgeseddel.

 

Endringer i analyseringer og analyserapporter.

 • I de tilfeller der laboratoriet må gjøre prioriteringer favoriseres kommunes vannberedskap og ferske næringsmidler. Gi beskjed om deres situasjon tilsier at deres prøve må få prioritet.
 • Private bør vurdere viktigheten av analysene, de prøver som ikke er nødvendige bør utsettes til situasjonen har normalisert seg. 
 • Analyserapporter kan bli forsinket og/eller midlertidige.
 • Laboratoriet utfører ikke uteoppdrag inntil videre.

 

Oppdatert 14.03.20


 

 

Senja Lab utfører bakteriologiske og andre laboratorieanalyser av bl.a.:

 • Matvarer
 • Råvarer, mellom- og ferdigprodukter
 • Drikkevann
 • Miljøhygieneprøver

Vi tar i mot prøver i forbindelse med

 • Bedrifters egenkontroll/internkontroll
 • Offentlig tilsyn
 • Utredning og overvåking
 • Oppdrag fra privatpersoner

Senja Lab tilbyr tekniske tjenester innen miljørettet helsevern, bl.a.:

 • Hygienetilsyn
 • Muggsporer i luft
 • Renholdskontroll
 • Listeria svabring
 • Miljøhygieniske tjenester for bedrifter og privatpersoner