Senja Lab utfører bakteriologiske og andre laboratorieanalyser av bl.a.:

 • Matvarer
 • Råvarer, mellom- og ferdigprodukter
 • Drikkevann
 • Miljøhygieneprøver

Vi tar i mot prøver i forbindelse med

 • Bedrifters egenkontroll/internkontroll
 • Offentlig tilsyn
 • Utredning og overvåking
 • Oppdrag fra privatpersoner

Senja Lab tilbyr tekniske tjenester innen miljørettet helsevern, bl.a.:

 • Hygienetilsyn
 • Muggsporer i luft
 • Renholdskontroll
 • Listeria svabring
 • Miljøhygieniske tjenester for bedrifter og privatpersoner